Teemat ja politiikka

1. Kuntapolitiikka on ilmastopolitiikkaa. 

Helsingin on oltava kunnianhimoisempi ilmastotavoitteissaan ja pyrittävä hiilineutraaliuteen jo vuoteen 2030 mennessä. Äänestäminen on ilmastoteko!

 • Hiilineutraali Helsinki 2030
 • Lisää kevyttä ja julkista liikennettä 
 • Huolehditaan helsinkiläisten lähiluonnosta
 • Ilmastobudjetointi käyttöön

2. Kunnalliset palvelut luovat hyvinvointia.

Helsingin työnantajapolitiikan tulee olla vastuullista ja työhyvinvoinnin sen kärkitavoite. Kaikki palvelujen ostot ja hankinnat on tehtävä vastuullisesti, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen. Palveluiden yksityistämistä tulee välttää ja veronmaksajien rahoja käyttää harkiten.

 • Helsingin on oltava nykyistä vastuullisempi työnantaja ja alihankkija
 • Lähipäiväkoti kaikille lapsille
 • Yksityistämisen ongelmallisuus tunnustettava – ei suuryritysten kermankuorinnalle 

3. Kulttuuri on kaupungin elinvoimaa.

Kulttuuri tuo Helsinkiin elinvoimaa ja on merkittävä työllistäjä Helsingissä. Niin ammattimaisen taiteen ja kulttuurin edellytykset kuin ruohonjuuritason kulttuurin edellytykset Helsingissä on turvattava sekä kulttuuriavustuksilla että päätöksillä, jotka tukevat mm. kulttuurin infrastuktuuria.

 • Kulttuurin edellytykset turvattava pandemiasta huolimatta
 • Kulttuurin ja taiteen tukeminen monipuolisesti
 • Kulttuurin infrastruktuurista huolehdittava

4. Yhdenvertainen ja moniarvoinen Helsinki .

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo. Luodaan Helsinki, jossa jokaisella on oikeus hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Edistetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista laajasti koko kaupungin toiminnassa.  Ei eriarvoisuutta, vaan moniarvoisuutta.

 • Lisätään kaupunkilaisten osallisuutta
 • Tuetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
 • Ei eriarvoisuutta vaan moniarvoisuutta
 • Jyrkkä ei rasismille ja fasismille