På svenska

Jag är en 30 år gammal helsingforsbo som tagit masterexamen i juridik och musikvetenskap. I vårens kommunalval ställer jag upp som kandidat för Vänsterförbundet eftersom det är dags för Helsingfors att driva en mer ambitiös klimat- och samhällspolitik. 

Salla Ilona Viitanen 627

 • 30 år gammal jurist och master i musikvetenskap
 • Arbetar som jurist i ett fackförbund
 • Kandidat för Vänsterförbundet i Helsingfors i kommunalvalet 2021
 • Ansvar, rättvisa, miljö, kultur

Mitt arbete som förbundsjurist innebär intressebevakning och arbetsrättlig rådgivning inom vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Därtill har jag en bred insikt i kulturbranschen då jag tidigare har arbetat med bland annat upphovsrättsliga frågor såväl inom populärmusik som inom klassisk musik. 

Den 10-åriga perioden som jag har varit politiskt aktiv har bjudit på en rad olika uppgifter och erfarenheter. Numera är jag sekreterare i Vänsterförbundets utbildningspolitiska arbetsgrupp. Som studerande hade jag olika förtroendeuppdrag i studentkåren vid Helsingfors universitet där jag bland annat satt i dess Delegationeni fyra år. Dessutom har jag haft äran att vara ordförande för ämnesföreningen för musikvetenskap vid HU. Att engagera sig i studentpolitik har intresserat mig ända sedan gymnasiet.

Viljan att påverka samhället och politiken faller mig naturligt och självklart då jag kommer från ett politiskt hem. Världen och samhället är ett resultat av vårt gemensamma agerande. Nuvarande samhällsstrukturer, värderingar och handlingssätt är inte givna utan konstruerade av oss, människor. Vid behov kan vi, och bör vi, ändra på dem. I stället för att passivt vänta på framtiden och att försöka anpassa mig till förändringar vill jag aktivt delta i skapandet av en ljusare framtid och dess förutsättningar. 

Tillsammans med min sambo bor jag i Mejlans. Sång, böcker och promenader i centralparken ligger mig varmt om hjärtat. Självklart ägnar jag en stor del av min fritid åt att följa politik och aktuell samhällsdebatt.

Utbildning

 • Masterexamen i juridik, Helsingfors universitet 2019
 • Filosofie masterexamen i musikvetenskap, Helsingfors universitet 2016
 • Musiker, Helsingfors Konservatorium 2014
 • Studentexamen, Madetoja musikgymnasium 2010

Teman

 1. Kommunalpolitik är klimatpolitik
 2. Kommunala tjänster skapar välfärd
 3. Kultur är stadens livskraft
 4. Jämlikt och mångkulturellt Helsingfors