Kategoriat
Blogi

Kolme tapaa edistää pyöräilyä Helsingissä

Helsingistä pitää tehdä Euroopan paras pyöräilykaupunki. Elämäntapamme on muututtava myös tältä osin, jotta ilmastokriisiä saadaan torjuttua ja maapallon pidettyä elinkelpoisina lapsillemme ja heidän lapsilleen. Kaupunki voi edistää kulttuurin muutosta tekemällä kävelystä ja pyöräilystä nykyistä helpompaa ja erityisesti helpompaa verrattuna muihin tapoihin liikkua kaupungissa.

Helsingin kasvihuonekaasupäästöjen merkittävimpiä lähteitä ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Kuten alla olevasta kaaviosta voi päätellä, nimenomaan henkilöautot ovat merkittävin liikennepäästöjen aiheuttaja Helsingissä.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, s. 34.

Yksityisautoilu on suosittua: tutkimusten mukaan Helsingissä jopa puolet 1–2 kilometrin matkoista kuljetaan autolla. Näin ollen on selvää, että Helsingissä kaupunkialueella pyöräily voisi monissa tapauksissa korvata yksityisautoilun – pyörä on nimittäin Helsingissä nopein liikenneväline alle viiden kilometrin matkoilla.

Pyöräilyn edistämisohjelma 2014, s. 16.


Pyöräily on myös päästötön kulkumuoto, joka muun muassa parantaa viihtyisyyttä vähentämällä meluhaittoja, säästää katutilaa ja tuo liikkujalle itselleen terveyshyötyjä. 

Helsingin tavoitteena oli nostaa pyörämatkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti tavoitteessa epäonnistuttiin, ja vuonna 2019 pyörällä taittui vain 9 prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista.

Kolme tapaa edistää pyöräilyä Helsingissä

1. Pyöräilyn edistäminen edellyttää pyörätieverkostojen kehittämistä. Baanaverkon kehittäminen on Helsingin kaupungin asialistalla, mutta jostakin syystä asia ei etene. Nyt on mitä pikimmiten laitettava tuulemaan ja alettava kiireen vilkkaan rakentaa tavoitteiden mukaista verkkoa!

2.Tehdään pyöräilystä yksityisautoilua kannattavampaa hinnoittelemalla yksityisautoilua ja käyttämällä siitä saatavat varat pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen. Iso osa Helsingin yksityisautoilusta on hyvin lyhyiden matkojen autoilua, jota todennäköisesti tehdään vanhasta tottumuksesta – ei niinkään tarpeesta. Vähennetään ilmaista parkkitilaa ja otetaan ruuhkamaksut käyttöön mahdollisimman pian. Poikkeuksia on tehtävä niiden osalta, jotka todella tarvitsevat yksityisautoa mm. liikuntavamman takia tai työtehtävänsä hoitamiseksi (esim. kotihoidon palvelut).

3. Huolehditaan teiden kunnossapidosta siten, että pyöräily on mahdollisimman turvallista kaikkina vuoden aikoina. Harjoitetaan harjausta ja tehostetaan aurausta talviaikaan.

Tarvitaan kuitenkin kaikki mahdolliset innovaatiot, jotta pyöräilyä saadaan lisättyä ja yksityisautoilua minimoitua.

Lähteitä: