Kategoriat
Blogi

Hyvinvoivassa kunnassa varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus

Laadukas varhaiskasvatus on tuottava sijoitus, jonka arvoa ei mitata ensisijaisesti rahassa, vaikka kuntapolitiikassa helposti keskustelu kapeutuu puhtaasti talouskysymyksiin. Lasten oikeus leikkiä, tutkia, oppia ja saada vertaissuhteita on itsessään äärimmäisen tärkeää. Samaan aikaan se luo pohjan hyvälle elämälle.

Varhaiskasvatuksessa, eli päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa turvataan lapsen perustarpeet, kuten lepo, ravitsemus ja oikeus huolenpitoon. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa lapset saavat monipuolisesti erilaisia kokemuksia: metsäretkillä rakennetaan luontosuhdetta, leikeissä opitaan sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja, taidekokemuksilla tullaan osalliseksi kulttuurista. Lasten ongelmanratkaisua vahvistetaan ja lapsi oppii ikätasoonsa nähden tärkeitä asioita. Varhaiskasvatukseen liittyy kokonaisvaltainen pedagoginen ote, joka läpäisee niin kasvatuksen, opetuksen kuin hoidonkin kokonaisuuden. Henkilökunta koostuu pedagogisesti osaavista ammattilaisista (joiden saatavuudesta Helsingissä on tärkeää huolehtia). 

Liikunta on olennainen osa varhaiskasvatusta ja sen vaikutukset heijastuvat kauas tulevaisuuteen. Monilla lapsilla suurin osa päivän liikunnasta tapahtuu varhaiskasvatuksessa. Varhaislapsuuden liikuntatottumukset määrittävät suuresti aikuisiän liikuntatottumuksia, ja monipuolinen liikkuminen vaikuttaa positiivisesti myös oppimiseen. 

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. On todella tärkeää, että se turvataan kaikille lapsille. Suomessa hellitään usein  edelleen ajatusta siitä, että koti on jokaiselle pienelle lapselle paras paikka. Kaikki kodit eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan lapselle virikkeitä, kulttuuria tai liikuntaa. Suomessa on tietynlainen tabu se, että jokaisella lapsella ei ole kuuntelevaa vanhempaa. Joillakin lapsilla ei ole kotona tarjolla edes riittävästi ruokaa. Monenlaisia ongelmia vanhemmuudessa ja perhe-elämässä ilmenee kaikissa tuloluokissa. 

Varhaiskasvatuksella on vahva ongelmia ennaltaehkäisevä rooli. Niin lasten kuin perheiden tuen tarve tulee aikaisin huomatuksi, ja tuen tarpeeseen pystytään varhaiskasvatuksessa useimmiten myös vastaamaan. Tuen tarve voisi koulussa vähentyä, jos tarpeet huomattaisiin jo aiemmin ja niihin saataisiin riittävästi apua. Varhainen tuki tuen on usein se tehokkain ja inhimillisesti kestävin. 

Varhaiskasvatuksesta hyötyy koko perhe. Yksi varhaiskasvatuksen tärkeistä tehtävistä on mahdollistaa vanhempien työnteko ja/tai opiskelu. Varhaiskasvatus tukee perhettä kasvatuksessa ja tekee yhteistyötä esimerkiksi neuvoloiden kanssa. Lähipäiväkotiperiaate tukisi vielä lisää helsinkiläisiä perheitä, kun perheiden ei tarvitsisi kuljettaa lapsiaan kovin kauas kodista varhaiskasvatukseen. Näin perheille jäisi enemmän vapaa-aikaa. 

Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Osallistumisasteen noustessa saataisiin varhaiskasvatuksen piiriin lapsia, joihin varhaiskasvatuksen positiivinen vaikutus olisi erityisen suuri. Varhaiskasvatusiässä muun muassa vieraskielisten lasten on helpompi oppia suomen kieltä muun muassa toisilta lapsilta leikin lomassa. Varhaiskasvatus ehkäisee yleisesti ottaen syrjäytymistä ja antaa lapsille mahdollisuuden vertaissuhteisiin ja yhteisöön kuulumiseen sekä luo pohjan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Tästä syystä vastustan varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Mielestäni tiettyjen puolueiden ajatus siitä, että esimerkiksi työttömien lapsilla ei olisi oikeutta varhaiskasvatukseen, on eriarvoistava ja yhteiskunnallisesti kestämättömällä pohjalla.