Kategoriat
Blogi

Helsingin pitää taata laadukas perusopetus kaikille – ei harvoille

Kasvatus ja koulutus on yksi kuntien merkittävimmistä tehtävistä. Peruskoulu kokoaa yhteen lähes koko ikäluokan ja sen vaikuttavuus onkin siksi suuri. Koronapandemian jälkeisessä ajassa meidän on satsattava hyvään perusopetukseen, jossa jokainen saa tarvitsemansa tuen ajoissa. Peruskoulu on valtavan iso osa jokaisen lapsen ja nuoren elämää – siksi hyvinvointi koulussa on ratkaisevan tärkeää. 

Helsingissä on huolehdittava seuraavista asioista:

  1. Opetusryhmät eivät saa olla liian suuria. Pienemmässä ryhmässä opettajan aika riittää oppilaille, ja oppilaiden yksilöllisyys pystytään huomioimaan paremmin. Myös työrauha paranee, ja lisäksi opettajan on helpompi huomata esimerkiksi kiusaaminen.
  2. Erityisopetuksen resurssit pitää saada kuntoon. Tuen resurssit pitää jakaa niin, että ensin huomioidaan ja kartoitetaan tuen tarve ja sen jälkeen varataan siihen tarvittavat resurssit. Varhainen tuki on kaikista tehokkainta: tuen prosessit eivät siksi saa venyä. Erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää pitää lisätä – ei missään tapauksessa leikata.
  3. Oppilashuollon pitää olla jokaisen oppilaan saatavissa. Kuraattorien ja psykologien yhteisöllinen oppilashuoltotyö on turvattava. Kouluihin on palkattava lisää oppilashuollon henkilökuntaa, jotta tämä tavoite saavutetaan.
  4. Koulukiusaamiseen pitää puuttua. On varmistettava, että kouluissa puututaan kiusaamiseen ja että henkilökunnalla on osaamista paitsi toimia kiusaamistilanteissa myös ennaltaehkäistä kiusaamista. Koulun yhteistyö huoltajien, lastensuojelun ja poliisin kanssa on tärkeää.
  5. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja on opetettava kaikille lapsille. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat asioita, joissa voi kehittyä. Niiden opettelu parantaa ryhmähenkeä ja ehkäisee kiusaamista sekä parantaa kaikkien oppilaiden hyvinvointia.
  6. Koulujen eriytymiskehitys on pysäytettävä. Koulujen eriytymiskehitys on pysäytettävä ja jo syntyneet erot tasattava. Positiivisen diskriminaation rahoitusta on lisättävä ja oppilaaksiottoalueita on mietittävä niin, etteivät ne lisää koulujen eriytymistä. On myös huolehdittava riittävistä resursseista muun muassa valmistavaan opetukseen integroitumisen ja kotoutumisen edistämiseksi.

Se, miten lapset ja nuoret voivat, kertoo yhteiskuntamme arvoista valtavan paljon. Tämän päivän hyvinvoivat lapset ovat huomisen hyvinvoivia, vastuullisia aikuisia. Emme voi valita Helsinkiin enää koskaan valtuustoa saati pormestaria, joka pelleilee peruskoululla ja lasten ja nuorten asioilla. Asia on saatava kuntoon. 

 Lisää tietoa vasemmiston linjauksista peruskoulun suhteen löytyy mm. Helsingin vasemmiston kuntavaaliohjelmasta: https://helsinki.vasemmisto.fi/etusivu/vaalit/kuntavaaliohjelma/